Copyright policy

 

Eigendom Copyright

Het auteursrecht en het materiaal als beschreven, genoemd en getoont op deze website (inclusief maar niet beperkt tot het omschreven bedrijfsconcept, markterking, diensten, de tekst, computercode, artwork, foto's, afbeeldingen, muziek, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal op deze website) is eigendom van Iconicx Energy Group, hetzij van de disciplines welke onder Iconicx Energy Goup actief zijn. Uitzondering op deze regel zijn gedeelde informatie, video's en/of materialen van derde partijen waarbij verwezen wordt naar de bron.

Licentie Copyright

Iconicx verleent u een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije herroepbare licentie om: (a) deze website en het materiaal op deze website op een computer of mobiel apparaat bekijken via een webbrowser; (b) deze website en het materiaal op deze website kopiëren en opslaan in het cachegeheugen van uw webbrowser; (c) pagina's van deze website afdrukken voor eigen (persoonlijk en niet-commercieel) gebruik; (d) en het delen van nieuwsberichten welke door Iconicx op haar website onder 'Nieuws (blog)' zijn gepubliceerd.

Iconicx verleent u geen andere rechten met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Met andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden. Voor alle duidelijkheid: u mag deze website of het materiaal op deze website (in welke vorm of media dan ook) niet aanpassen, bewerken, wijzigen, transformeren, publiceren, opnieuw publiceren, distribueren, herdistribueren, uitzenden, opnieuw uitzenden of openbaar maken of vertonen of afspelen op deze website (in welke vorm of media dan ook), zonder uitdrukkelijke toestemming van Iconicx. Het geautomatiseerd en/of systematisch verzamelen van gegevens van deze website is verboden.

Toestemming 

U kunt toestemming vragen om het auteursrechtelijk beschermde materiaal op deze website te gebruiken door te schrijven naar info@iconicx.nl, of uw schriftelijk verzoek indienen naar: De Gouwe 34, 8253PA Dronten.

Handhaving van auteursrechten


Iconicx neemt de bescherming van haar auteursrecht zeer serieus. Als Iconicx ontdekt dat u haar auteursrechtelijk beschermde materialen hebt gebruikt in strijd met de bovenstaande licentie, kan Iconicx juridische stappen tegen u ondernemen om een ​​geldelijke schadevergoeding en een gerechtelijk bevel te vragen om u te stoppen met het gebruik van die materialen. U kunt ook worden veroordeeld tot het betalen van gerechtskosten.

Als u enig gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van Iconicx ontdekt dat in strijd is of kan zijn met de bovenstaande licentie, of u ontdekt materiaal op de website waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht of dat van een ander persoon, meld dit dan per e-mail aan info@iconicx.nl of per post aan: De Gouwe 34, 8253PA Dronten.