Search
  • Iconicx Inspecx

Nieuwe versie van norm NEN 7250 voor zonnepanelen en zonnecollectoren gepubliceerd

Updated: Jan 7


De NEN heeft de nieuwe versie van de norm NEN 7250 gepubliceerd. De norm voor de integratie van zonnepanelen en zonnecollectoren (zonneboilers) in gebouwen werd afgelopen kalenderjaar afgerond.


In de NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’ zijn de eisen en bepalingsmethoden opgenomen voor een technisch verantwoorde montage. De norm gaat onder andere in op onderwerpen als windbelasting, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, brandveiligheid, geluid en thermische isolatie.


Bouwkundig


De NEN 7250 werd ooit in het leven geroepen omdat de bouwkundige normen in de meeste gevallen geen oplossing bieden voor de beoordeling van zonne-energiesystemen op daken en gevels. Ook gebouwen met zonne-energiesystemen moeten namelijk aan de bouwregelgeving voldoen.


De norm besteedt daarmee aandacht aan relevante beoordelingsaspecten die rechtstreeks uit het Bouwbesluit komen. Zo worden verschillende wijzen van montage behandeld, bijvoorbeeld op platte en hellende daken en in gevels. Die kennen bovendien verschillende subcategorieën. Zo wordt er bij een plat dak gedifferentieerd in helling, oriëntatie, losse en gekoppelde systemen. De norm bevat informatie over materialen, belasting, rekenmethoden; kortom alles wat een installateur nodig heeft om de installatie van zonnepanelen goed uit te voeren.


Zonnestroom en zonnewarmte


In de NEN 7250 zijn zowel de richtlijnen voor bouwkundige integratie van zonnestroom- (pv-) als zonnewarmte- (zonthermische) systemen vastgelegd. Dit geldt voor zowel inbouw- als opbouwsystemen. De NEN 7250 kent zijn eigen commissie; de normcommissie Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen.

De wijzigingen die de commissie in de nieuwe versie ten opzichte van de vorige versie van de norm heeft doorgevoerd, zijn onder andere:

  • Testmethode voor windweerstand bij montagewijze 1 en 2.

  • Richtlijnen voor veilig werken op daken.

  • Thermische ontkoppeling van zonnepanelen onder invloed van warmte.

  • Richtlijnen voor de beoordeling van de bouwkundige geschiktheid van daken en gevels.

Bron artikel: solarmagazine.nl


Heeft dit artikel uw interesse gewekt of wilt u op een veilige manier verduurzamen? Neem dan gerust contact op met onze customer support en maak een afspraak met een van onze adviseurs; Want immers... U staat centraal!


Iconicx Energy Group BV

E. info@iconicx.nl | T. 036 303 3 025

48 views