Search
  • Iconicx Advies

Ongewenste energieverkoop, hoe zit dit nu?

Updated: Jan 6Misschien wel de langste blog die wij tot nu toe publiceerd hebben, maar zeker de moeite waard om verder te lezen; Ongewenste energieverkoop Een bezoekje of telefoontje van een energieverkoper leidt vaak tot ongewenste energieverkoop. De afgelopen tijd zijn er een hoop ontwikkelingen geweest op het gebied van telefonische- en deurverkoop. Hoe zit het nu met die ongewenste energieverkoop?

Gedragscode


Per 1 januari 2021 is er een nieuwe Gedragscode Consument en Energieleverancier van kracht geworden. Deze is vooral gericht op het tegengaan van ongewenste energieverkoop. Naleven van de gedragscode moet de kwaliteit bij de werving van klanten verbeteren. En dat is hoognodig gebleken! Mensen werden vaak overrompeld, dat mag dus niet meer. Voortaan moeten verkopers u goed voorlichten en voldoende tijd en ruimte geven alvorens over te stappen. Zo kunt u zelf een betere, weloverwogen keuze maken. Energieleveranciers mogen zelf weten of ze zich hierbij aansluiten. Welke energieleveranciers de gedragscode Consument en Energieleverancier toepassen ziet u in dit overzicht.

Regelgeving

In de Gedragscode Consument en Energieleverancier staat ook te lezen over de regelgeving van telefonische energieverkoop. Die is nog strikter geworden om ongewenste energieverkoop te voorkomen. Nu kunt u niet meer zomaar een telefonisch energiecontract afsluiten. Als klant heeft u het recht om het contract en de algemene voorwaarden eerst in te zien, anders is een contract niet geldig. Zodra u dit papierwerk heeft gelezen kunt u pas akkoord geven op een energiecontract. Geeft u een akkoord door ‘ja’ te zeggen op een bandopname of te drukken op een telefoontoets, zonder eerst het contract in te kunnen zien? Dan is de overeenkomst niet rechtsgeldig!

Deurverkoop: strengere richtlijnen

Energieverkoop aan de deur is nog steeds toegestaan. Maar ook hier gelden strengere richtlijnen waar energieverkopers zich aan moeten houden. Zo moet iedere verkoper vanaf de start van het gesprek duidelijk maken voor welke organisatie de verkoper werkzaam is en wat het doel is van het bezoek. En heeft u geen zin in deze vorm van energieverkoop? Maak dan duidelijk dat u geen energieverkoop aan de deur wil. De verkoper is verplicht om deze keuze te respecteren.

Iconicx pakt het anders aan

De huidige energiemarkt is namelijk volledig ingesteld vanuit aanbiedersbelang in een sterk concurrende markt. Dit betekent dat aanbieders, met name energieleveranciers, klanten direct én indirect (via tussenpersonen) benaderen om hen te verleiden klant te worden. Dit gebeurd helaas veelal op ontransparante- en opdringende wijze, mede vanwege het feit dat verkopers hun eigen belang laten prevaleren boven klantbelang. Iconicx Advies benadert danwel (zakelijke) klanten, echter niet om achteraan in de rij te sluiten van energieverkopers. Adviseurs van Iconicx bezoeken klanten om de unieke- en kosteloze dienstverlening te indroduceren waarmee ongewenste energieverkoop vanuit de kern aanpakt wordt. Indien gewenst worden tevens de juiste middelen structureel ingezet vanuit het Centraal Energieloket t.b.v. energiebesparing.


Ruthger Bakker (Iconicx Energy Group) vertelt: Ons bedrijf én bedrijfsconcept is voor- en door (zakelijke) klanten ontstaan. De wijze waarop wij namens onze klanten in de markt opereren is volledig ingesteld op omgekeerde marktwerking. Iconicx werkt hiermee niet in opdracht van aanbieders, maar in opdracht van onze (zakelijke) klanten. Met ruim 4 jaar aan voorbereidingen en het continu betrekken van (zakelijke) klanten in het verder ontwikkelen van onze dienstverlening in omgekeerde marktwerking, zijn wij de eerste en enige organisatie in Nederland die haar diensten primair afgestemd op de wensen en behoeften van klanten in de energiemarkt. Onze klanten zijn dan ook een soort bestuurslid binnen onze organisatie. Dit maakt onze organisatie denk ik wel uniek in de markt, omdat de klant bij ons écht centraal staat!

Het vertegenwoordigen van belangen, zorg- en vraagstukken van klanten in de energiemarkt werpt langzamerhand zijn vruchten af. Telemarketing, colportage en ongewenste verkooppraktijken, waar het programma 'Kassa' onlangs weer aandacht aan heeft besteed, krijgen hierdoor geen voet meer aan de grond. Gecentraliseerd én gecontroleerd aanbod Aanbieders, zoals energieleveranciers, distributieplatformen en vergelijkingssites dienen zich in het Centraal Energieloket te registreren om in aanmerking te kunnen komen voor een overeenkomst met Iconicx klanten. Doordat alle aanbieders vooraf- en tijdens registratie gecontroleerd worden op strenge kwaliteitseisen, zijn Iconicx klanten verzekerd van een eerlijk, transparant en veilig advies en aanbod zonder telemarketing & colportage. Toezicht en controle


Alle disciplines welke onder Iconicx Energy Group vallen werken volledig onafhankelijk van elkaar waarin het unieke bedrijfsconcept leidend is. De Energy Group controleert en ziet er op toe dat alle disciplines voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Deze eisen bestaan onder andere uit de door de ACM, CiRE, KIWA, VCa, iKeur en Install-Q gestelde eisen, aangescherpt door Iconicx Energy Group op uitvoering, veiligheid en kwaliteitsborging. Centraal Register Intermediair Energiemarkt (CiRE) is opgericht in 2018, een initiatief van energieleveranciers en distributieplaformen en controleert intermediairs onder andere op vindbaarheid, bereikbaarheid, herkenbaarheid en op handhaving van de gedragsregels energiemarkt. De screening vanuit CiRE vind structureel plaats waarbij alleen 'Verified' partijen toegang krijgen tot het aanbod van bij CiRE aangesloten energieleveranciers en distributieplatformen. De betreffende intermediair dient met deze 'Verified' status het zogenaamde CiRE keurmerk zichtbaar te voeren op haar website, zodat (zakelijke) klanten hieraan kunnen herkennen dat de betreffende intermediair voldoet aan de door CiRE gestelde eisen.

Ruthger Bakker (Iconicx Energy Group) vertelt: CiRE vinden wij een goed initiatief en juigen het alleen maar toe dat energieverkopers gescreend worden en dat zogenaamde 'cowboys' in de markt aangepakt worden. Het is in ieder geval een begin van het aanpakken, controleren en toezien op ongewenste verkooppraktijken waar onze organisatie zich bij aansluit. Aan de andere kant is dit wat ons betreft niet afdoende om de energiemarkt volledig eerlijk, transparant en veilig te maken voor klanten. Ook wij worden regelmatig geconfronteerd met meldingen over ongewenste verkooppraktijken, zelfs over partijen die het CiRE keurmerk hebben verkregen en nog steeds actief zijn in de markt. Adviseurs welke werkzaam zijn voor onze organisatie worden vooraf gescreend en tekenen een overeenkomst waarin men verklaart zich exclusief te houden aan de strenge richtlijnen en kaders. Dit geldt tevens voor onze aangesloten Business Partners welke hun eigen CiRE keurmerk dienen te hebben. Worden de richtlijnen en kaders geschonden, dan kunnen hier zwaarwegende consequenties aan verbonden worden en mag de betreffende adviseur of Business Partner zijn of haar werkzaamheden niet meer voor ons uitvoeren. Dit wordt tevens gerapporteert aan CiRE waar deze stichting de taak heeft om binnen haar kaders ervoor te zorgen de ongewenste praktijken van de betreffende partij niet voortgezet kunnen worden. Iconicx werkt in dergelijke situaties altijd naar een passende oplossing met gedupeerde klanten. Onze pijlen zijn daarnaast ook gericht op toezichthouders om met deze partijen in gesprek te gaan hoe wij gezamenlijk dergelijke misstanden verder kunnen voorkomen in de markt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt onder andere toezicht op de energiemarkt en handhaaft de spelregels die gelden voor bedrijven door oneerlijke praktijken tegen te gaan en te bevorderen dat zij de regels naleven. Met deze regels wil men ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen. Bedrijven en consumenten die problemen hebben met hun energie-aanbieder kunnen bij de ACM terecht voor advies. De ACM treedt op tegen aanbieders die zich niet aan de regels houden.


Heeft dit artikel uw intersse gewekt, bent u gedupeerd door ongewenste verkooppraktijken, of wilt u samen met ons én onze klanten hét verschil maken in de energiemarkt? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder! Want immers... U staat centraal! Iconicx Energy Group BV E. info@iconicx.nl | T. 036 303 3 025


69 views