Search
  • Iconicx Inspecx

Scope12 keuring door Greenhero

Updated: Jan 6Brand door zonnepanelen, een situatie die niemand wil meemaken. Maar toch gebeurt dit nog al te vaak waardoor steeds meer verzekeraars strengere eisen stellen aan de realisatie van zonnestroomsystemen. Zo heeft Greenhero de opdracht gekregen van Pre Wonen om de oorzaak te achterhalen van de brand bij een wooncomplex in Hilversum. Inspecteur Jeroen Wemmenhove heeft de inspectie uitgevoerd en constateerde vrijwel direct diverse technische gebreken. Een typisch voorbeeld van bezuinigen op de verkeerde dingen en onzorgvuldige installatie, zo blijkt uit de keuring.Zo zijn bij de installatie van dit betreffende zonnestroomsysteem verkeerde- en verschillende connectoren gebruikt waardoor kortsluiting is onstaan met brand tot gevolg. Onnodige oorzaken die goed voorkomen kunnen worden wanneer de installatie uitgevoerd wordt door een gecertificeerde installateur en vooraf oplevering geinspecteerd wordt door een erkend inspectiebedrijf.

Jeroen Wemmenhove (Inspecteur) vertelt: Momenteel wordt gemiddeld zo'n 60 tot 80% aan geïnstalleerde zonnestroominstallaties afgekeurd bij een keuring. Zorgwekkend hoge cijfers wat aangeeft hoe 'veilig' hedendaagse installaties zijn. De meest voorkomende oorzaken zijn te wijten aan het gebrek aan kennis en daardoor niet correct opgeleverde installaties. Hiermee is de vraag niet of er meer problemen en gevaren zullen ontstaan, maar de vraag wanneer. Steeds vaker eisen verzekeraars daarom een Scope12 keuring voor geïnstalleerde zonnestroominstallaties voordat men het zonnestroomsysteem wil verzekeren. De doelstellingen vanuit de overheid t.a.v. de energietransitie heeft mede geleidt tot een explosieve groei in het aanbod van zonnestroomsystemen. Als klant kunt u bijna op elke hoek van de straat wel zonnepanelen kopen en laten installeren waarbij de diversiteit in zonnesystemen en de concurrentie ook enrom is. Echter zijn klanten vaak niet bewust wat de gevolgen kunnen zijn van deze martkwerking en is het voor klanten vaak lastig te beoordelen of de installateur daadwerkelijk een erkende partij is en de installatie installeert én oplevert volgens de gestelde normen.


Jeroen Wemmenhove (Inspecteur) vertelt: Verkeerde adviesen, samenstelling van zonnesystemen en onveilige installaties kunnen voorkomen worden wanneer het probleem vanuit de kern goed aangepakt wordt. Installateurs die in het Centraal Energieloket geregistreerd staan worden vooraf-, tijdens- en na installatie getoestst én continu getraint en bijgeschoolt op nieuw gestelde installatienormen. Op deze wijze is niet alleen een goedwerkend zonnesysteem en installatie gewaarborgd, maar ook de kwaliteit en veiligheid voor klant en installateur en het daarmee wegnemen van risio's voor verzekeringsmaatschappijen.


Wanneer u als klant gaat investeringen in een zonnestroomsysteem, dan investeert u in uw eigen energiecentrale wat de investeringskosten weer terug moet verdienen. Hier komt dan ook de nodige kennis en ervaring bij kijken wanneer u gebruik wenst te maken van een kwalitatief veilig hoogwaardig systeem en installatie.


In een sterk concurrende markt is goedkoop helaas (op termijn) ook duurkoop, zo blijkt landelijk uit vele inspecties. Een goed samengesteld, geïnstalleerd en onderhouden zonnesysteem zal u zeker 25 tot 30 jaar rendement opleveren. Laat u daarom vooraf goed informeren, want een goed verzorgd-, opgeleverd én veilig zonnesysteem verdient uw investering op relatief korte termijn gegarandeerd weer terug!


Wilt u ook investeren in een zonnestroomsysteem en verzekerd zijn van de beste kwaliteit en veiligheid? Of wilt u uw bestaande zonnestroomsysteem laten keuren door een onafhankelijk en erkend inspectiebedrijf? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder;


Want immers... U staat centraal! Iconicx Energy Group BV E. info@iconicx.nl | T. 036 303 3 025

41 views